Екип от висококвалифицирани специалисти с богат инженерно-практически опит и научен потенциал предлага: проект, конструйране, хидравличното оразмеряване, настройка и дизайнерско оформление на водни завеси, фонтани, водопади, водни стени, каскади и др. водни ефекти в интериора и екстериора; проекттиране на поливни системи за вилни парцели, паркове, градини и др. зелени площи, както и на селскостопански култури, на отводнителни и отводнително – напоителни системи; отводняване и напояване на голф игрища, отводняване на площадки и др. хидрозадачи; консултански услуги; поддръжка.

 

НЯКОИ  ПО–ВАЖНИ АКЦЕНТИ:

 

ВОДНИ ЗАВЕСИ – могат да бъдат изпълнени с височина 3,5, 10, 15 и повече метра, със сравнително много малко разстояние между водоспускащите ленти – 3 cm една от друга, с което се чувствително подобрява преследвания ефект, като всяко увеличаване на разстоянието между тях отдалечава от същността на ефекта; Могат да бъдат с произволна форма – кръг, елипса, дъга, спираловидна, праволинейна и др., декоративен иноксов ламаринен дистрибуторен «кожух», скрита тръбна система. Точно дозиран за целта едрокапсов дебит по лентите, така че гледайки отдолу нагоре завесата при по – големи височини се създава впечатление на зимна картина – бавно сипещ се сняг на едри «парцали». В основата си водната завеса много често се гарнира с широкостеблени фонтани с малка височина на струята, тънкоструини водопади, водно огледало и подводно осветление;

 

- освен визуалния ефект, важен момент в решението е да се осигури приятен и релаксиращ воден ръмол вследствие на прекия допир на падащата вода с тази във водното огледало, редуциран до известна степен във зависимост от височината на падане. Вместо използване на тръбно-чашковидна метална пръскоулавяща конструкция, където падащата вода в голяма степен е в допир с металната тръба, вследствие на което се променя силата, естеството и изчезва качеството на ръмола, то са разработени, изпитани и патентовани решения, където освен пръскоулавящото действие се запазва и приятното ръмолене на водата. Водното огледало, независимо от формата и големината му, в съчетание с подводно осветление, е един незаменим елемент от цялата композиция виж повече..

 

Къде е мястото им: – навсякъде в интериорното пространство – обществени  зали, висикопрестижни  и луксозни  хотели, СПА-центрове, бизнес центрове, МОЛ-ове, атриуми, офиси, зимни  градини, междустълбищни  пространства  и др.

 

ВОДОПАДИ -  в интериорните  решения  следва да бъдат с  много  тънка  преливна струя, наподобяваща „целофанена” ципа, равномерна и неразкъсваща се, без пулсации, трамплираща и прибираща се към  стената на преливника  при нужда с оглед на  редуциране на шума и водните пръски;  водни стени  и водни каскади с висока степен на изравняване на дебита.

 

 

 

ФОНТАНИ -  фонтанът  е място за отдих, място за релаксиране, място за приятна прохлада, ведрина и уют, привлекателност. Същевременно водната архитектура следва да се вписва в интериорната и екстериорната  конюктура и местоположение.

 

 

 

 

НАПОИТЕЛНИ  И  ОТВОДНИТЕЛНИ СИСТЕМИ -  проектирането на една напоителна  система  е свързано с решаването на следните основни задачи: избор на подходящо  трасе и диаметър на тръбната мрежа, подходяща  поливна техника и режим на работа; хидравлично  оразмеряване и постигане  на нормативния допустим  коефициент на неравномерно  разпределение на поливната вода от поливните устройства – по-малък от 10 до 20 %  в зависимост от конкретните  условия; минимален разход на енергия, автоматизирано  управление. Една отводнителна система трябва да предоствя  възможност да се използва и като  напоителна при нужда – максимално  оползотворяване на падналите валежи  в сухи периоди (авторско патентно решение).